Legislație contabilitate

Legături utile:

Verificare Cod TVA Firme
Verificare Existență Firme
Informații ANAF agenți economici
Administrația Finanțelor Publice București
Oficiul Național al Registrului Comerțului
C.N.A.S.
O.R.D.A.
Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România

Mai jos veți regăsi legislația relevantă actualizată pentru orice tip de activitate comercială în România:

Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale şi situațiile
financiare anuale consolidate – OMFP nr. 1802 din 29.12.2014

Măsuri pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în
numerar – Legea nr. 70 din 02.04.2015

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 – HG nr. 367 din 28.05.2015