Contabilitate

Contabilitate

 • Raportări periodice, Bilanţ anual și depunere;
 • Declaraţii fiscale;
 • Evidenţa Registrului de casă;
 • Evidenţa Jurnalului de vânzări și cumpărări;
 • Evidenţa Balanţei de verificare lunară;
 • Completare Registru jurnal și inventar;
 • Completare Registru de evidenţă fiscală;
 • Organizare sau supervizare a contabilităţii;
 • Expertiză contabilă autorizată.

Reprezentarea realităţii economice, furnizată de contabilitate este şi rezultatul măiestriei profesionistului. Pentru colectivul nostru, obiectivul esenţial îl reprezintă furnizarea de informaţii, utile luării deciziilor economice.

Consultanță fiscală

Consultanță fiscală

 • Reprezentarea în timpul inspecţiilor fiscale;
 • Informări modificări legislative;
 • Alerte Cod Fiscal şi Cod de procedură fiscală;
 • Diminuare legală a impozitelor şi taxelor;
 • Obţinerea de indicatori performanţi;
 • Facilitare credite sau fonduri europene;
 • Consultanţă în afaceri;
 • Oportunitatea anumitor afaceri;
 • Analiza şi identificarea tuturor impozitelor.

Consultanţă privind impozitarea persoanelor fizice sau juridice, rezidente sau nerezidente. Analiza şi identificarea tuturor impozitelor şi taxelor aferente activităţii clientului, coroborate cu eventualele facilităţi de diminuare a acestora.

Resurse umane

Resurse umane

 • Întocmire şi înregistrare contracte de muncă;
 • Întocmire State de salarii;
 • Întocmire şi completare modificări angajați;
 • Evidență și completare Registrul Salariaţilor;
 • Depunere declarații în format electronic;
 • Asistarea clientului în relaţiile cu I.T.M.;
 • Management informatizat al Resurselor Umane.
Avizare documente

Avizare documente

 • Certificarea declaraţiilor fiscale;
 • Întocmire, Verificare sau Certificare Bilanţuri.

Certificarea declarațiilor depuse la organele fiscale din cadrul ANAF de către un consultant fiscal reprezintă o opţiune a contribuabilului dar, totodată, este şi un criteriu de evaluare în analiza de risc efectuată de ANAF în scopul selectării contribuabililor pentru inspecţia fiscală.